har oprettet stoftrykklassen og undervist i tøjtryk og mønstertegning på Teknisk Selskabs kunsthåndværkerskole 1931-48; startede Dansk Kattuntrykkeri 1935, dettes direktør til 1940; eget værksted for håndtrykte stoffer fra 1941. 1953-56; eget værksted i Kbh 1956-59. Ved centralstationen for tuberkulosens bekæmpelse i Kbh 1936-37. Fabricius (død 1937 gift 20/7 1934. Af bestyrelsen for Grønlandsbanken A/S 1967. Næstformand i Kbhs ligningskommission fra 1970. Sommerbolig: Kahytten, 3100 Hornbæk. escort nordsjælland sex film gruppe

Sex: Escort nordsjælland sex film gruppe

Ingeniør for dette firma ved opførelsen af emailleværk i Bordeaux 1919-20, underdir. S korncksportudvalg og af kornnævnet. S tilsynsførende med Danske Skytte- gymnastik-og idrætsforeninger og De Danske Gymnastikforeninger 1952-64; formand for indenrigsmin. Larsen Richard M oberst,., HTH. Danske Haveselskab; præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1967-70; formand for Walter Rasmussens fond og for Vilh. Broberg (dod 1911 gift. Af bestyrelsen for A/oss Electric; medl. Johannes og mig (roman, 1969 Det korte liv, den lange død (roman, 1970 De afmægtige (roman, 1970 Hvad laver du egentlig i min seng (roman, 1971 Plant et æbletræ (politisk essay, 1973). Kommercielt uddannet inden for engros handel af frugt, fodevarer, råvarer og halvfabrikata til næringsmiddelindustrien i Tyskland og Spanien; optaget i familiefirmaet Hans Lundby 1920, eneindehaver 1926, fra 1970 direktør i Handelshuset Hans Lundby A/S Kbh og Ejby.; stifter af Dansk Frugtpulp Pectin Industri A/S. Mogens Wöldike, 1954,. Sekretær i Orientalsk Samfund 1963-68, formand for herskerinde søger slave helkropsmassage københavn samme 1968-71 ; redaktør af Acta Orientalia 1963-71. Modtaget byen Halles Handelpris 1965, Göttinger Händel Gesellschafts guldmedalje 1972. Student (Chrsthvns gymn.) 1931; musiker 1932-38; cand. 5/3 1905 på Frdbg., datter af læge Rudolf Busse (død 1904) og hustru, skolebestyrerinde Kirsten. Har skrevet små afhandlinger: »Det Kongelige Regiment på Tøjhuset Vurdering af Slaget på Tap Hede Borgen Spottrup«. Jørgens gymn.) 1933; studerede kunsthistorie; ansat ved Kbhs bymuseum 1933, ved Stockholms Stadsmu-seum 1943-45, ved Nordiska museet 1945; inspektør ved Kbhs bymuseum 1946, leder fra 1952, museumschef fra 1971; konsulent ved Øregaard museum fra 1956, ved Carlsberg museum fra 1965, aftenhøjskolelærer 1961-66; arrangør af særudstillinger. 1963 ff artikler i tidsskrifter, samleværker, dags- og ugepressen; medarbejder ved København fra Bispetid til Borgertid (1947 hovedredaktør og medforfatter af København Før og Nu I-iV (1947-50 billedredaktør ved Frederik den niendes Billedbibel (1950 ved (Politikens Forlags) Danmarkshistorie VI-XI (1963-65). Har skrevet: Undersøgelser over Insulinets Virkning (disp. Formand for bestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne i Odense 1951-58; medl. Handels- og kontoruddannelsen 1962. 16/2 1927 i Valparaiso, Chile, datter af direktør, statsaut. Den fri låneret i det storkbhvnske område 1963-65, for arbejdsudvalget vedr. H.R.32.;.Æ.L.5.;.N.3.;. 7/6 1908 i Spokane, Washington, USA, datter af Contractor George Edmonds (død 1925) og hustru Fanny. 5/6 1920 i Århus, datter af forretningsfører Otto Hansen (død 1957) og hustru Carly. Udstillet her en årrække. Larseartvig forstander,.;. 24/4 1924, datter af postkontrollør A Hansen (død 1970) og hustru Ischa Elise. Student (Haslev) 1931 ; cand. Af bestyrelsen for A/lrich Søn. Litterære arbejder: Cyrtograptusskifrene på Bornholm; Contribution to the Quaternary Geology of Northern Westgreenland: Quaternary Shells Collected by the Fifth Thule Expedition 1921-24; The Marine Quaternary Deposits in Disko Bugt; The Stratigraphy of the Marine Quaternary Deposits in West Greenland (disp. Kommune 1941; student (Statens kursus) 1944; sckondløjtn. Larse overlæge,.,.r.K.M.;. Af bestyrelsen for Danske Dagblades Fællesrepræsentation 1973. Landsforeningen mod børnelammelse til 1970; formand for kredsforeningen. Poul Lange (død 1958) og hustru Carla. Af bestyrelsen for Biologisk Selskab 1972; medl. Student (Odense katedralskole) 1934; cand. Student 1906; studieophold i England 1910-11; beregner i Forsikringsselskabet Danmark 1912-18; cand.